Enerji Kimlik Belgelendirme
Enerji Kimlik Belgelendirme

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık ne kadar enerji harcandığını göstermesinin yanı sıra, binalarda karbon salınım sınıfını ve varsa yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını da gösterir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürüten binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar dışında ki tüm binaları kapsamaktadır.

Binaların Enerji Performansının Belirlenmesi

-Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,

-Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,

-Enerji tüketiminin hangi oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,

-Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesiyle çevreye ne kadar CO2 gazı salımı yaydığı,

-Binanın yalıtım özelliklerini,

-Isıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.

-Binanın enerji sınıflandırması A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre yapılır. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıfını gösterir.

-Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Hazırlamak İçin Gerekli Dokümanlar:

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir? Yapılan ölçüm ve tetkikler sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

  • Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
  • Bu değere göre C02 salınımının hesaplanması,
  •  Bu değerlerin, referans bir binanın değerleri ile kıyaslanması,
  • Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi

Kompanzasyon panoları, jeneratörlerin kurulması, UPS tesisatları, bina otomasyonu, paratoner tesisatı gibi birçok farklı hizmet de sunulur.

Elektrik Otomasyon Taahhüt Nedir?

Enerji sınıflandırması A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre yapılır. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıfını gösterir. Enerji Kimlik Belgesi için Gerekli Dokümanlar:

Yapılan ölçüm ve tetkikler sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

  • -Bina Genel Bilgileri,
  • -Mimari Proje,
  • -Elektrik Projesi,
  • -Mekanik Tesisat Projesi,
  • -Isı Yalıtım Raporu

Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR-II) nedir?

Elde edilen bilgiler ve projeler ile EKB Uzmanı BEP-TR yazılımı vasıtasıyla gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesini üretir. BEP-TR, Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programıdır.

5627 sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve buna bağlı çıkartılan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ne göre, 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar mevcut bina olarak adlandırılır ve bu binalar 2020 yılı Ocak ayına kadar Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundadırlar.