0 532 701 71 57
Hizmetlerimiz
SAHA ÇALIŞMALARIMIZ
Fittings malzemeleri çelik fittings ve dişli fittings olarak iki çeşide ayrılıyor. Çelik Fittings: doğalgaz bina tesisatlarında kolon hatlarında boruların kaynaklama suretiyle birleştirilmesinde ek parça olarak kullanılan malzemelerdir. Prensipte uygulanılan standartlar açısından kaynaklı ve orijinal olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Biyogaz, biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan (örneğin doğalgaz) farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik hammaddelerden elde edilmektedir: Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde substrat olarak kullanılabilir.
Sifonik sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır.
Doğalgaz renksiz ve kokusuz bir gazdır. Yanması sonucunda atmosfere verdiği zarar, kömür ve mazot gibi yakıtlara göre daha ​azdır. Günümüzde dünya enerji tüketiminin yaklaşık %24 kadarı doğalgaz ile karşılanmaktadır. Türkiye'nin bu pastadaki payı %0.5 civarındadır.